Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα των αναμενόμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.


 

Τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν είναι τα παρακάτω:

 • Ερευνώ – Καινοτομώ
 • Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα
 • Ταμείο Πατεντών (Patent Fund)
 • Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (phasing)
 • Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων (μεταφερόμενο)
 • Συμμετοχή στις θεσμοθετημένες (institutionalized) ευρωπαϊκές συμπράξεις HPC & KDT
 • Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Κύπρος)
 • Σχέδια προσαρμογής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων (α΄κύκλος για μικρές επιχειρήσεις με 20 έως 50 απασχολούμενους)
 • Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
 • Κέντρα Ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής
 • Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Γερμανία)

Περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα έναρξης του κάθε προγράμματος θα βρείτε

ΕΔΩ


Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης καλέστε μας στα τηλέφωνα 2310423012 και 2321181252

Email: