Νέα προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης της δράσης "ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (Παρέμβαση Ι)

30-11-2017

      Ανακοινώθηκε η Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση απόφασης ένταξης για την δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

30-11-2017

  Ανακοινώθηκε η απόφαση Ένταξης 114 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.105.689,28€. Δείτε...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση ένταξης για την δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

29-11-2017

  Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης 754 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης...

Διαβάστε Περισσότερα

Προκηρύχθηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) "Επιχειρούμε Έξω"

21-11-2017

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Στόχος της...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τα τέσσερα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/16 (2ος κύκλος)

17-11-2017

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

16-11-2017

    Ξεκίνησε, 15 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», με καταληκτική ημερομηνία την 15...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

07-11-2017

  Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ.  Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις...

Διαβάστε Περισσότερα

Τελευταία περίοδος υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα της "Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Β' Κύκλος)

07-11-2017

    Ξεκινά από αύριο Τετάρτη 8 Νοεμβρίου η τελευταία περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)». Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Παρέμβαση I)

31-10-2017

  Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτη (3η) Τροποποίηση και Αύξηση Προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

27-10-2017

    Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Επισημαίνεται ότι με την...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για την κατηγορία δικαιούχων Α (Άνεργοι) για το πρόγραμμα της "Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' κύκλος)"

13-10-2017

      Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης (Παράρτημα IV της αναλυτικής Πρόσκλησης) των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά Υλικά-Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό"

26-09-2017

    Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση ‘’Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" (Παρέμβαση ΙΙΙ)

25-09-2017

  Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 22/09/2017 ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής των Δικαιολογητικών Ένταξης σε 2 δράσεις του ΕΣΠΑ

18-09-2017

  Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τις δράσεις: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων

12-09-2017

  Σύμφωνα με αναφορές στελεχών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έως τα μέσα Οκτωβρίου θα προκηρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα για τον τομέα του τουρισμού, προϋπολογισμού ύψους 120.000.000€! Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στις ειδικές δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

11-09-2017

  Η Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16.00, ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τη Δράση: “Ειδικές...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα παράταση υποβολής δικαιολογητικών ένταξης για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

30-08-2017

  Ως νέα καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» έχει οριστεί η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική...

Διαβάστε Περισσότερα

Ξεκινά η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων στη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Β' Κύκλος)

28-08-2017

  Ξεκινά στις 6 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι 11 Οκτωβρίου, η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων στη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Β' Κύκλος). Η δράση στοχεύει να ενισχύσει τους πτυχιούχους...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη Υποβολής Γ’ Κύκλου Αιτήσεων της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

18-07-2017

  Ανακοινώθηκε στις 17/7/2017 η έναρξη υποβολής αιτήσεων από ωφελούμενους άνεργους 18 έως 24 ετών, για τον Γ’ Κύκλο της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

12-07-2017

  Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 7/7/2017, η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με την βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων για την δράση  «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

11-05-2017

  Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στον Α' κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γ.Γ.Ε.Τ.,η...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399

02-05-2017

  Έως και την 31 Μαΐου 2017 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Την παραπάνω απόφαση εξέδωσε το...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών ένταξης για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

27-04-2017

  Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης από τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Aύξηση προϋπολογισμού και δικαιούχων στα τρία πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ (A' Κύκλος)

07-04-2017

  Αύξηση του προϋπολογισμού και των δικαιούχων για τις δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" του νέου ΕΣΠΑ (Α' κύκλος) ανακοίνωσε για μία ακόμη φορά, ο Αναπληρωτής...

Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

04-04-2017

Ανακοινώθηκαν την Δευτέρα 3/4/2017 από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης ανά Περιφέρεια, των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών...

Διαβάστε Περισσότερα

Παρουσίαση της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

03-04-2017

  Ενημερωτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

13-03-2017

Η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τον Α' Κύκλο της Ενιαίας Δράση...

Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

31-01-2017

  Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των...

Διαβάστε Περισσότερα

2η παράταση υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

23-01-2017

  Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής για τα δύο καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου, έως τις 30 Ιανουαρίου το 2017. Σύμφωνα με ανακοίνωση...

Διαβάστε Περισσότερα

2η παράταση υποβολής δικαιολογητικών ένταξης για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

22-12-2016

  Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΠΑΝΕΚ, οι δικαιούχοι του...

Διαβάστε Περισσότερα