ΟΑΕΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ

17-01-2020

  Νέο πρόγραμμα για ανέργους, προϋπολογισμού 43 εκ. € ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ και θα προκηρυχθεί στους επόμενους 2 μήνες.  Το νέο πρόγραμμα με τίτλο Νεανική Επιχειρηματικότητα Ανέργων με έμφαση στις γυναίκες...

Διαβάστε Περισσότερα

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας: Επιχορήγηση έως 65% για χιλιάδες επιχειρήσεις

20-12-2018

  Προκηρύχτηκαν δύο νέες δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με επιχορήση επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 19/12 και έπειτα.  Το 1ο πρόγραμμα ονομάζεται ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και στοχεύει στην ενίσχυση με επιχορήγηση έως 65%...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση νέου καθεστώτος - Παράταση και 2ος κύκλος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

16-04-2018

  Προκηρύχτηκε το καθεστώς για την ενίσχυση δημιουργίας νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μέχρι 7 ετών λειτουργίας που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο τριών προσκλήσεων

23-03-2018

    Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» λόγω ένταξης επιπλέον 293 πράξεων στη Δράση. Δείτε την σχετική απόφαση εδώ. «Αναβάθμιση...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων με βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

21-03-2018

  Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων καθώς και οι Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Έπειτα από την...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

14-03-2018

    Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» λόγω ένταξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

01-03-2018

        Σύμφωνα με την πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ανακοινώθηκε η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Οι...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της πράξης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)"

26-02-2018

    Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α Κύκλος)», λόγω ένταξης επιπλέον 605 πράξεων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

26-02-2018

    Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 16 Απριλίου 2018 στον 2ο Κύκλο του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2018 «Γενική Επιχειρηματικότητα». Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, και...

Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του Α σταδίου αξιολόγησης της 2ης και 3ης περιόδου υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος»

13-02-2018

  Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του Καταλόγου και της βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης περιόδου υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

13-02-2018

    Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» λόγω της ένταξης επιπλέον 117 πράξεων. Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης για την δράση "Επιχειρούμε Έξω"

09-02-2018

      Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ». Η απόφαση αφορά την ένταξη 13 επιπλέον έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 533.517,00€. Διαβάστε την σχετική...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση ένταξης για την Δράση "Επιχειρούμε Έξω" - Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη επιχειρηματικών σχεδίων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β' Κύκλος"

02-02-2018

    Ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης 9 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 378.312,50€. Δείτε την απόφαση εδώ.   Ανακοινώθηκε ο κατάλογος και η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η απόφαση του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων για την Παρέμβαση ΙΙ της Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

02-02-2018

  Μετά την αύξηση του προϋπολογισμού για την Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ...

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Δράσης: "Νεοφυή Επιχειρηματικότητα"

22-01-2018

  Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν στην Δράση επιπλέον 263 πράξεις της πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω"

29-12-2017

  Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η Δράση χρηματοδοτεί τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολών του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

21-12-2017

    Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμου στο πλαίσιο του...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης της δράσης "ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (Παρέμβαση Ι)

30-11-2017

      Ανακοινώθηκε η Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση απόφασης ένταξης για την δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

30-11-2017

  Ανακοινώθηκε η απόφαση Ένταξης 114 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.105.689,28€. Δείτε...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση ένταξης για την δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

29-11-2017

  Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης 754 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης...

Διαβάστε Περισσότερα

Προκηρύχθηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) "Επιχειρούμε Έξω"

21-11-2017

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Στόχος της...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τα τέσσερα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/16 (2ος κύκλος)

17-11-2017

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

16-11-2017

    Ξεκίνησε, 15 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», με καταληκτική ημερομηνία την 15...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

07-11-2017

  Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ.  Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις...

Διαβάστε Περισσότερα

Τελευταία περίοδος υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα της "Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Β' Κύκλος)

07-11-2017

    Ξεκινά από αύριο Τετάρτη 8 Νοεμβρίου η τελευταία περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)». Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Παρέμβαση I)

31-10-2017

  Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτη (3η) Τροποποίηση και Αύξηση Προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

27-10-2017

    Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Επισημαίνεται ότι με την...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για την κατηγορία δικαιούχων Α (Άνεργοι) για το πρόγραμμα της "Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' κύκλος)"

13-10-2017

      Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης (Παράρτημα IV της αναλυτικής Πρόσκλησης) των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά Υλικά-Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό"

26-09-2017

    Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση ‘’Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" (Παρέμβαση ΙΙΙ)

25-09-2017

  Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 22/09/2017 ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων...

Διαβάστε Περισσότερα