Ιστορικό

H RealValue ιδρύθηκε το 2005 από τον Ιωάννη Μουρατίδη, Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης, ως προσωπική εταιρία στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.
Με προσήλωση και εφόδια την Ποιότητα, την υψηλή Τεχνογνωσία και την Συνέπεια, η επιχείρηση ακολουθεί σταθερά επιτυχημένη πορεία, με διεύρυνση των υπηρεσιών της, του πελατολογίου της και του προσωπικού της. Στα περισσότερα από δέκα έτη συνεπούς παρουσίας της στον κλάδο της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων η RealValue έχει συνεργαστεί και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικών ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και έχει εκπονήσει πλήθος μελετών, επιχειρησιακών σχεδίων και ερευνών.

Τα ορόσημα στην εξέλιξη της ήταν:

  • Ιούλιος 2005: Ιδρύεται η ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης.
  • Οκτώβριος 2005 - Μάρτιος 2010: Παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες συμβούλων της Βόρειας Ελλάδας.
  • Ιούνιος 2010: Η επιχείρηση μεταφέρεται σε σύγχρονα γραφεία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Στις δραστηριότητες της προστίθενται οι έρευνες αγοράς και οι υπηρεσίες μάρκετινγκ.
  • Οκτώβριος 2010: Ολοκληρώνεται επένδυση εκσυγχρονισμού με την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνίας και λογισμικού τεχνολογίας αιχμής.
  • Οκτώβριος 2010 - Ιούλιος 2012: Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξασφαλίζεται η μακρόχρονη συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας όπως η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Δίκτυο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
  • Ιούλιος 2012: Στις δραστηριότητες της επιχείρησης προστίθενται η διοργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων και οι δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης.
  • Δεκέμβριος 2012: Πιστοποιείται η επιχείρηση με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008 και στελεχώνεται περαιτέρω με επιστημονικό προσωπικό.
  • Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβρης 2013: Εξασφαλίζεται συνεργασία με σημαντικούς φορείς όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», ο Δήμος Αλμωπίας, ο ΕΦΕΠΑΕ, η Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ.
  • Αύγουστος 2013: Η επιχείρηση μεταφέρεται σε νέο σύγχρονο χώρο γραφείων μεγαλύτερης δυναμικότητας στην οδό Αδριανουπόλεως 1 στην Καλαμαριά.
  • Σεπτέμβιος 2013 - Σήμερα: Παρέχονται υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης, συμβουλευτικής και δικτύωσης σε φορείς όπως οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειας, Ξάνθης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Διδυμοτείχου, τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας, τα Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κ.α.