edk proswrinos katalogos

 

Μετά την αύξηση του προϋπολογισμού για την Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» κατά 86.535.722€, εντάχθηκαν στον προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων 127 επιπλέον ερευνητικά έργα.

Πρόκειται για τις πρώτες 127 αιτήσεις χρηματοδότησης του Παραρτήματος ΙΙ «Μη χρηματοδοτούμενες Αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α κύκλου της Δράσης, σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά» της με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1642/27.11.2017 Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕΚ4653ΠΣ-9ΑΡ).

Συνεπώς, το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ Κύκλου της δράσης ανέρχεται σε τετρακόσιους ενενήντα οκτώ (498) με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 334.407.672,18€.

Δείτε την απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων εδώ.