Προφίλ

Στην Real Value παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στους τομείς επιχειρησιακής έρευνας, στρατηγικών μελετών, υποστήριξης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η ομάδα των επιστημονικών και διοικητικών στελεχών της επιχείρησης, εφαρμόζει την αυστηρή πολιτική ποιότητας, με διαδιακασίες πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, παρέχοντας εγγύηση στις υπηρεσίες μας.

  • Διαμορφώνουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τους στόχους και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, με αναλυτική και διάφανη κοστολόγηση

  • Καθοδηγούμε τον πελάτη σε όλα τα στάδια των έργων του, υποστηρίζουμε με επιστημονικά εργαλεία τις αποφάσεις του και χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, εξοικονομώντας γι' αυτόν χρόνο και κόστος

  • Αξιοποιούμε κατάλληλες συνεργασίες με εξειδικευμένους επαγγελματίες για έγκυρα, αξιόπιστα και αποδοτικά αποτελέσματα

  • Ορίζουμε αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την συντονισμένη πρόοδο κάθε έργου και παραδίδουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ακριβείς ημερομηνίες

  • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με συνέπεια οικοδομώντας μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης

  • Αντιλαμβανόμαστε το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις αυξημένες ανάγκες 

Η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα και η συνέπεια της Real Value στην δεκαετή και πλέον ιστορία της, την έχουν ήδη καθιερώσει σε σημαντικό πελατολόγιο και συνεργαζόμενους φορείς. Με έδρα στη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, η Real Value προσφέρει στην επιχείρηση σας... Πραγματική Αξία.