Ταυτότητα

Η Real Value Business Consulting είναι μέλος του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από το 2005.

Στην σύγχρονη αγορά του παγκοσμιοποιημένου και εντεινόμενου ανταγωνισμού, η σημασία των «άυλων» πόρων και ικανοτήτων κάθε επιχείρησης είναι καθοριστική για την βιωσιμότητα της. Σκοπός της Real Value είναι να λειτουργήσει για τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένας κόμβος τεχνογνωσίας και ανάπτυξης και να τους προσδώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ποιότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το βασικό κεφάλαιο της Real Value, το οποίο παράγει, διαχειρίζεται και αναβαθμίζει συνεχώς την κατεχόμενη τεχνογνωσία της. Η Real Value προσαρμοσμένη στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα συμβούλων επιχειρήσεων, διαθέτει ευέλικτη οργανωτική δομή και προσωπικό με σύνθετες γνώσεις, ικανό να αναγνωρίσει και να υπηρετήσει τις πολύπλοκες ανάγκες συμβουλευτικής των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Παράλληλα η Real Value αναπτύσσει σταθερές σχέσεις συνεργασίας με έμπειρους επαγγελματίες που πολλαπλασιάζουν την τεχνογνωσία της και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της. Ο ιδρυτής, τα στελέχη και οι συνεργάτες της Real Value, σχηματίζουν ένα ευρύ συνεργατικό δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών, με εμπειρία, εξειδίκευση και γνώσεις στους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της επιχειρησιακής έρευνας, της μηχανικής και των νέων τεχνολογιών.

 

Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Οργανισμών