Τέστ επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ"

 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για επιβεβαίωση των δεδομένων, και αποστολή των αποτελεσμάτων του τεστ επιλεξιμότητας.