Τέστ επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα

"ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για επιβεβαίωση των δεδομένων, και αποστολή των αποτελεσμάτων του τεστ επιλεξιμότητας.