Τέστ επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα

"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για επιβεβαίωση των δεδομένων, και αποστολή των αποτελεσμάτων του τεστ επιλεξιμότητας.