Υπολογισμός Βαθμολογίας για το πρόγραμμα

"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για επιβεβαίωση των δεδομένων και αποστολή των αποτελεσμάτων του τεστ βαθμολογίας.