Υπηρεσίες

Στην Real Value παρέχουμε σύγχρονες, ολοκληρωμένες και ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς:

1. Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων

2. Εκπόνησης Μελετών

3. Διαχείρισης Έρευνας & Καινοτομίας

4. Δικτύωσης - Προβολής

 

  • Διαμορφώνουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τους στόχους και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, παρέχοντας ευρύ σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με αναλυτική διάφανη κοστολόγηση, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.
  • Καθοδηγούμε τον πελάτη σε κάθε στάδιο των έργων του, υποστηρίζουμε με επιστημονικά εργαλεία τις αποφάσεις του και αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες, εξοικονομώντας γι' αυτόν χρόνο και χρήμα.
  • Χρησιμοποιούμε κατάλληλες συνεργασίες με εξειδικευμένους επαγγελματίες για έγκυρα, αξιόπιστα και αποδοτικά αποτελέσματα.
  • Ορίζουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την συντονισμένη πρόοδο κάθε έργου και παραδίδουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ακριβείς ημερομηνίες.
  • Διαχειριζόμαστε τη γνώση με συνέπεια οικοδομώντας με τους πελάτες μας σχέσεις εμπιστοσύνης.
  • Αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και προτείνουμε στους πελάτες μας συμφέρουσες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.

 

Με γραφεία στην Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες και με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, η Real Value προσφέρει στην επιχείρηση σας... Πραγματική Αξία.