Με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων, την διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η Real Value εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης, προβολής και δημοσιότητας, για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

 

Με γνώμονα την υψηλή συμμετοχή, την ποιότητα και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, στοχεύουμε στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης, με ενδεικτικές δράσεις όπως:

  • Διοργάνωση ημερίδων, εργαστηρίων και συναντήσεων εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης έργων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας προβολής και προώθησης έργων και δράσεων
  • Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό marketing φορέων, εταιρειών και προϊόντων

 

Δείτε σχετικά έργα μας