Ανακοίνωση νέου καθεστώτος – Παράταση και 2ος κύκλος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

Προκηρύχτηκε το καθεστώς για την ενίσχυση δημιουργίας νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μέχρι 7 ετών λειτουργίας που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αρχίζει την 4η Απριλίου 2018 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

Στο καθεστώς αυτό δίνεται άμεση επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή.

Διαβάστε την προκήρυξη του καθεστώτος εδώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» έως τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018.

Επίσης με τις προκηρύξεις 35979/29.3.2018 (ΦΕΚ 1271 Β’) και 35976/29.3.2018 (ΦΕΚ 1272 Β’) ξεκίνησε ο 2ος κύκλος υποβολών αιτήσεων Υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ» του ν.4399/16 αντίστοιχα.