Έρευνα και Καινοτομία

Η επιχειρηματικότητα σήμερα σε ολόκληρο το εύρος της, έχει στην διάθεση της με ελάχιστο κόστος, εργαλεία και επιλογές που πριν από μερικά χρόνια αποτελούσαν προνόμιο μόνο των ισχυρών επιχειρηματικών οργανισμών. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, επιβάλλεται να διαθέτουν ανθρώπινους πόρους, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία, στην έρευνα και στην βέλτιστη χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Η Real Value διαθέτει στελέχη ειδικευμένα στην τεχνολογία παραγωγής και στην πληροφορική, τα οποία κατέχουν εμπειρία στην διαχείριση έρευνας και καινοτομίας. Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, στηρίζουμε την επιχείρηση σας, λειτουργώντας ως εξωτερικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, προτείνουμε λύσεις για την αναβάθμιση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών σας συστημάτων και αναλαμβάνουμε την ένταξη της έρευνας και καινοτομίας Ελληνικών ΜΜΕ σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αναλυτικά οι υπηρεσίας μας είναι:

  • Χρηματοδότηση – Αξιοποίηση έρευνας
  • Διαχείριση – Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας
  • Αναβάθμιση τεχνολογικής θέσης επιχείρησης
  • Υποστήριξη ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
  • Υπηρεσίες Ποιοτικής ανάλυσης

“Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τις καινούριες ιδέες. Εγώ τρομάζω βλέποντας τις παλιές.”

John Cage

Είμαστε στο πλευρό σας, για να κάνετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια πραγματικότητα!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε