Δικτύωση – Προβολή

Με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων, την διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η Real Value εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης, προβολής και δημοσιότητας, για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Με γνώμονα την υψηλή συμμετοχή, την ποιότητα και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, στοχεύουμε στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης, με ενδεικτικές δράσεις όπως:

  • Διοργάνωση ημερίδων, εργαστηρίων και συναντήσεων εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης έργων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας προβολής και προώθησης έργων και δράσεων
  • Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό marketing φορέων, εταιρειών και προϊόντων

Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες μας, καθώς η επιτυχής ανάπτυξη τους είναι η δική μας επιτυχία. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και με φορείς ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα.

Είμαστε στο πλευρό σας, για να κάνετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια πραγματικότητα!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε