Δυνατότητα προκαταβολής χωρίς εγγυητική επιστολή για τους δικαιούχους στις 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

Δυνατότητα προκαταβολής χωρίς εγγυητική επιστολή για όσους εγκριθούν στις 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με στόχο την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και τη χρηματοδοτική στήριξη των δικαιούχων, ανακοίνωσε την σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account).

Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης μέσα στις επόμενες ημέρες, θα απαλλάξει τους δικαιούχους των δράσεων από την κατάθεση της εγγύησης προκαταβολής, σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.