Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας: Επιχορήγηση έως 65% για χιλιάδες επιχειρήσεις

Προκηρύχτηκαν δύο νέες δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 19/12 και έπειτα. 

Το 1ο πρόγραμμα ονομάζεται ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και στοχεύει στην ενίσχυση με επιχορήγηση έως 65% επενδύσεων υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Το 2ο πρόγραμμα ονομάζεται ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και στοχεύει στην ενίσχυση με επιχορήγηση 50% επενδύσεων υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, στην εστίαση ή στην ιδιωτική εκπαίδευσης – κοινωνική μέριμνα, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αρχίζει την 6η Φεβρουαρίου 2019.