ΕΣΠΑ: Νέες δράσεις εντός του 2016

Νέες δράσεις με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αναμένονται σύντομα

Οι νέες δράσεις αφορούν:

1. νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη clusters (συστάδες επιχειρήσεων) και θερμοκοιτίδων (22,5 εκ. €)

2. δράση για την αναβάθμιση μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (40 εκ. €)

3. πρόγραμμα για σχέδια κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων (25 εκ. €)

4. διακρατικές συνεργασίες σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (50 εκ. €)

5. επιχειρηματικές επενδύσεις σε R&D για την ανάπτυξη συνεργασιών (280 εκ. €)

6. υποστήριξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσίες αξιοποίησης τους (67 εκ. €)

7. νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον» για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, δημοσίων και δημοτικών κτιρίων (248 εκ. €).