ΟΑΕΔ Επιχορήγηση σε ανέργους 18 – 29 ετών

Νέο πρόγραμμα για ανέργους, προϋπολογισμού 43 εκ. € ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ και θα προκηρυχθεί στους επόμενους 2 μήνες.

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο Νεανική Επιχειρηματικότητα Ανέργων με έμφαση στις γυναίκες, αναφέρεται σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και στοχεύει να απασχολήσει 2.500 ανέργους από τους οποίους το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα αφορά γυναίκες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα είναι 10.000€ για προγράμματα διάρκειας 12 μηνών και 17.000€ για προγράμματα 18 μηνών.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στηρίζει την βιώσιμη επιχειρηματικότητα και αποσκοπεί στα βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε άνεργο που ενδιαφέρεται να καταθέσει πρόταση προς την αυτοαπασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη καλέστε μας στο 2310423012.

Νέο πρόγραμμα για ανέργους, προϋπολογισμού 43 εκ. € ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ και θα προκηρυχθεί στους επόμενους 2 μήνες.

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο Νεανική Επιχειρηματικότητα Ανέργων με έμφαση στις γυναίκες, αναφέρεται σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και στοχεύει να απασχολήσει 2.500 ανέργους από τους οποίους το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα αφορά γυναίκες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα είναι 10.000€ για προγράμματα διάρκειας 12 μηνών και 17.000€ για προγράμματα 18 μηνών.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στηρίζει την βιώσιμη επιχειρηματικότητα και αποσκοπεί στα βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε άνεργο που ενδιαφέρεται να καταθέσει πρόταση προς την αυτοαπασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη καλέστε μας στο 2310423012.