Νέο εργαλείο χρηματοδότησης των startups

Πρόκειται για ένα ταμείο συνεπενδύσεων με επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels), δηλαδή επενδυτές που, διαβλέποντας προοπτικές σε μια επιχειρηματική ιδέα, τοποθετούν κεφάλαια και παρέχουν τεχνογνωσία σε εταιρείες που βρίσκονται στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξής τους.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του ταμείου συνεπενδύσεων με επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels), δηλαδή επενδυτές οι οποίοι διαβλέποντας προοπτικές σε μια επιχειρηματική ιδέα, τοποθετούν κεφάλαια και παρέχουν τεχνογνωσία σε εταιρείες που βρίσκονται στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξής τους. Στο fund αυτό δηλαδή θα συμμετέχουν επενδυτές, οι οποίοι από κοινού με τους επιχειρηματικούς αγγέλους θα τοποθετούνται σε νεοφυείς εταιρείες. Για την επιλογή των εν λόγω επενδυτών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF) –του οποίου το fund συνεπενδυτών αποτελεί πρωτοβουλία σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης– δημοσίευσε προχθές πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους επενδυτές που θα συμμετέχουν στο εν λόγω εργαλείο χρηματοδότησης νεοφυών εταιρειών.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα κριτήρια τα οποία προβλέπει η πρόσκληση του EIF, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως τις 30 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με το επιχειρηματικό σχέδιο της σχεδιαζόμενης επένδυσης, την περιγραφή της αγοράς στην οποία αυτή θα απευθύνεται, την επενδυτική στρατηγική που θα υιοθετηθεί, αλλά και το προφίλ (διοικητικό συμβούλιο κ.τ.λ.) των επενδυτών.

Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση του ταμείου συνεπενδύσεων; Από επιστροφές πόρων, ύψους 20 εκατ. ευρώ, του ταμείου χαρτοφυλακίου Jeremie. Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που επανέρχονται στο Ταμείο είτε μέσω της αποπληρωμής των δανείων είτε μέσω της επιτυχούς αποεπένδυσης επιχειρήσεων που στηρίχθηκαν από αυτό. Προκειμένου να γίνει εφικτή η χρησιμοποίηση των εν λόγω κεφαλαίων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) υπέγραψαν μέσα στον Αύγουστο τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ταμείου χαρτοφυλακίου Jeremie.

«Είναι η πρώτη φορά που αξιοποιούνται σχετικές επιστροφές, δημιουργώντας στην ουσία έναν κύκλο επαναχρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας απαλλαγμένο από χρονικές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις», είχε αναφέρει, κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Το ταμείο συνεπενδύσεων με επιχειρηματικούς αγγέλους δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι διαδεδομένη σε Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και Ισπανία. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε δεκάδες επιχειρηματικούς αγγέλους σε όλη την Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο υλοποιείται συμπληρωματικά προς τις άλλες πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως το ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών (EquiFund) και οι σχετικές δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Σχετικά με την επενδυτική πλατφόρμα EquiFund, χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ, με 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF) και με 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – πόρους του ευρωπαϊκού ταμείου στρατηγικών επενδύσεων (ΕΤΣΕ – Junker Plan). Mε τη μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, η εν λόγω πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 450 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων. Μέσω του EquiFund έχουν επενδυθεί σε 98 νεοφυείς εταιρείες 112 εκατ. ευρώ και περισσότεροι από 150 επενδυτές έχουν συμμετάσχει στα επενδυτικά σχήματα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: kathimerini.gr