Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή των αποτελεσμάτων του τεστ επιλεξιμότητας.